Chi tiết tin
Quay lại

Tập huấn webside quản trị

Ngày 27/07/2016, 08:38
Ngày 27/7/2016. Đại diện ban giám hiệu, văn thư, y tế trường tham dự tập huấn quản trị wepside.
tập thể cơ quan

Ngày 27/7/2017. Trường mầm non Phước Thới tham dự tập huấn quản trị webside trường mầm non. Tham dự gồm có:

Đại diện ban giám hiệu: Bà Hoàng Thị Minh, Hiệu trưởng

Đại diện quản trị trang web của trường: Bà Cao Thị Tú Anh, Văn thư.

Đại diện hỗ trợ đăng tin lên webside: Ông Huỳnh Việt Dũng.

Thời Gian tập huấn 1 ngày.

Đơn vị hỗ trợ tập huấn: Trung tâm công nghệ thông tin và truền thông Cần Thơ.

Chuyên viên hướng dẫn: Huỳnh Trung Long.

Huỳnh Việt Dũng